Prefabrykaty betonowe

BLOCZKI BETONOWE


38 cm x 25 cm x 12 cm
30 cm x 20 cm x 14 cm

Popularny element betonowy stosowany w budownictwie o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych. Może być stosowany na podmurówki budynków, do budowy murów, fundamentów oraz jako stopnie schodów itp.

NADPROŻA TYPU L - 19 


Długość:
120 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm, 240 cm, 270 cm, 300 cm, 330 cm

Nadproża służą w budownictwie ogólnym do zabudowania otworów okiennych. Służą jako belka podtrzymująca mur nad oknem. Mogą służyć także do innych celów, jednakże z zachowaniem warunków posiadanych przez nadproże. Stosując do zabudowy otworów okiennych nadproża nie potrzebujemy wykonywania szalunków z drewna. Oszczędzamy również na czasie wykonawstwa budowy.

BLOCZKI KANALIZACYJNE

Stosowane są do obmurowania studzienek kanalizacyjnych

KORYTA ŚCIEKOWE

30 cm x 50 cm x 15 cm
50 cm x 50 cm x 15 cm

KRAWĘŻNIKI

75 cm x 30 cm x 15 cm
75 cm x 30 cm x 20 cm

Niezbędny element w budowie dróg, ulic, parkingów, chodników, podjazdów itp.

KRĘGI BETONOWE

1200 cm x 500 cm
1000 cm x 600 cm

Kręgi są przeznaczone do budowy kanałów grawitacyjnych. zarówno sanitarnych jak i deszczowych oraz ogólnospławnych. Mogą także być stosowane do budowy przepustów wodnych przy wjazdach do posesji. Rury są przystosowane dO układania bezpośrednio na podłożu gruntowym.

NAKRYWY

D: 1200
D: 1400

Płyty pokrywowe są przeznaczone dla typowych studzienek kanalizacyjnych. Płyty pokrywowe są przystosowane do najcięższego ruchu kołowego.

OGRODZENIE BETONOWE

Przęsła ogrodzeniowe.
Słupek na 3 przęsła
na 4 przęsła
na 5 przęseł

PŁYTY AŻUROWE

60 cm x 40 cm x 10 cm

Płyta ażurowa dzięki swej konstrukcji zapewnia przesiąkanie wód opadowych do gruntu, nadaje się więc do utwardzania placów parkingowych i wyjazdów przygarażowych. W otworach płyty można zasiać trawę, lub wypełnić je drobnym kamiennym grysem.

PŁYTA CHODNIKOWA

50 cm x 50 cm x 7 cm

RABATKI (OBRZEŻA)

75 cm x 20 cm x 6 cm
75 cm x 25 cm x 8 cm

Niezastąpiony element wykończeniowy każdego chodnika, ścieżki ogrodowej, czy alejki parkowej.

RURY BETONOWE

c 200/1000
300/1000
400/1000
500/1000
600/1000
800/1000

TRYLINKA DROGOWA SZEŚCIOKĄTNA

Zastosowanie - nadaje się do utwardzania placów parkingowych, terenów przemysłowych

PUSTAKI ŻUŻLOWE

19 cm x 19 cm x 39 cm
9 cm x 19 cm x 39 cm

PŁYTY STROPOWE WPS

105x40

 

 

 

 

Do góry