Betony, zaprawy...

Betony

Betony zwykłe towarowe. Beton zwykły wytwarza się z: kruszywa grubego, piasku, cementu i wody oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Służy on do wykonywania nieskomplikowanych obiektów lub elementów budowlanych. Gęstość objętościowa tych betonów wynosi od 2000 do 2600 kg/m3.

Beton Towarowy wytwarzany zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

Beton zgodny z innymi normami wykonywany jedynie w przypadku podpisania odpowiedniej umowy .

Produkowane klasy betonu: 

C 8/10

C 12/15

C 16/20

C 20/25

C 25/30

C 30/37

C 35/45

B-10*

B-15*

B-20*

B-25*

B-30*

B-35*

B-45*

 Uwaga: * w celach informacyjnych podano oznaczenie klasy betonu wg dawnych oznaczeń 

Klasy konsystencji betonu wg PN-EN 206+A1:2016-12
(w drugim wierszu podano wielość opadu stożka badanego zgodnie z PN-EN 12350-2)

S1

S2

S3

S4

S5

Od 10 do 40 mm

Od 50do 90 mm

Od 100 do 150 mm

Od 160 do 210 mm

Min 220 mm

 

Produkcja betonu odbywa się w oparciu o wymagania normy zgodnie z wdrożoną dokumentacją kontroli produkcji. W oparciu o wstępne badania  każdej recepty wystawiane są krajowe deklaracje właściwości użytkowych . Kopie deklaracji można uzyskać pod adresem:  https://www.wlodar.com.pl/oferta/2-uncategorised/118-deklaracja

Do czasu uzyskania certyfikatu ZKP produkcja odbywa się w ramach systemu 4, po uzyskaniu certyfikatu w ramach systemu 2+. Wszelkie odstępstwa od tych zasad wymagają pisemnego uzgodnienia z Producentem.

 

Do góry