Dotacje UE

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

ZORGANIZOWANIE MOBILNEJ LINII PRODUKCYJNEJ NOWYCH RODZAJÓW BETONÓW W FIRMIE WŁODAR

Włodar Wiesław Włodarczyk Sp. j.

Wartość realizowanej inwestycji 1 850 000 zł., kwota dotacji 749 990 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym [plik pdf]

Do góry