Home » Oferta

Nasze betoniarnie Włodar Beton Czętochowa Włodar Beton Olesno Włodar Beton Myszków Włodar Blok Dobryszyce

Betony

betony zwykłe towarowe Beton zwykły wytwarza się z: kruszywa grubego, piasku, cementu i wody oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Służy on do wykonywania nieskomplikowanych obiektów lub elementów budowlanych. Gęstość objętościowa tych betonów wynosi od 2000 do 2600 kg/m3.

Beton Towarowy wytwarzany zgodnie z PN-EN 206-1:2003 i PN-88 / B-06250

Produkowane klasy betonu:

--- C 8/10 --- C 12/15 --- C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 --- C 35/45
B-7,5 B-10 B-12,5 B-15 B-17,5 B-20 B-25 B-30 B-35 B-40 B-45

Klasy konsystencji betonu wg PN-EN 206-1:2003

S1 S2 S3 S4 S5
wilgotna/półsucha gęstoplastyczna plastyczna półciekła/półpłynna ciekła/płynna

Klasy konsystencji betonu wg PN-88/B-06250

K1 K2 K3 K4 K5
wilgotna gęstoplastyczna plastyczna półciekła ciekła

betony specjalne fibrobetony posadzkowe Betony posadzkowe wykonuję się obecnie przy użyciu włókien stalowych oraz polipropylenowych. Włókna te zmniejszają skurcz plastyczny, zapobiegają tworzeniu się mikrospękań, ograniczają powstawanie rys skurczowych, poprawiają wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz zwiększają odporność betonu na ścieranie. Dodatkową zaletą fibrobetonów jest ich wykonywanie na węźle betoniarskim, co z kolei powoduje zmniejszenie nakładów pracy na placach budów.

betony mostowe Służą do budowy obiektów budownictwa komunikacyjnego. Betony te z uwagi na stawiane im wysokie wymagania wykonuje się przy użyciu najwyższej jakości cementów, domieszek oraz kruszyw łamanych.

betony drogowe Służą do budowy nawierzchni dróg, autostrad, mostów oraz dróg i posadzek przeznaczonych dla sprzętu ciężkiego. Betony te wykonuje się przy użyciu wysokiej jakości cementów, domieszek oraz kruszyw łamanych.

betony samozagęszczalne SCC (Self Compcting Concrete) Są to betony o bardzo ciekłej konsystencji (normowy rozpływ 500-700 mm), z dużą zawartością frakcji pylastej. Pozwalają na bardzo szczelne wypełnienie szalunków bez konieczności wibrowania. Wykonanie takich mieszanek jest możliwe tylko z zastosowaniem najnowszej generacji dodatków i domieszek.

betony hydrotechniczne i wodoszczelne Betony te mają zastosowanie do wznoszenia obiektów hydrotechnicznych oraz wszędzie tam gdzie wykonywany element konstrukcyjny jest narażony na bezpośredni kontakt z wodą. Betony hydrotechniczne i wodoszczelne uzyskuje się dzięki precyzyjnemu doborowi składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu.

betony wysokiej wytrzymałości BWW Beton o wytrzymałości na ściskanie od 60 do 120 Mpa. Znajdują zastosowanie tam gdzie wytrzymałość betonów zwykłych okazuje się niewystarczająca.

betony architektoniczne Mają zastosowanie tam gdzie od betonu oczekuje się efektownego wyglądu. Cechuje je jednorodna barwa oraz bardzo „gładka” powierzchnia.

betony chude Popularnie nazywane „chudziakami”. Służą do wykonywania różnego rodzaju podkładów pod betony konstrukcyjne.

betony ciężkie Betony te służą do wykonywania obiektów chroniących przed szkodliwym promieniowaniem. Gęstość objętościową tych betonów wynosi > 2600 kg/m3.

betony lekkie Betony przeznaczone do wykonywania lekkich konstrukcji betonowych. Pozwalają na znaczne obniżenie masy konstrukcji. Gęstość objętościową tych betonów wynosi od 800 do 2000 kg/m3.

pianobetony Pianobeton jest odmianą betonu lekkiego. Wytwarza się go poprzez dodanie środka pianotwórczego do zaprawy cementowej.

ultratrwałe betony mostowe UTMB Służą do budowy wszelkiego rodzaju obiektów budownictwa komunikacyjnego. Są to betony wyprodukowane na bazie ultra trwałych grysów granitowych o przedłużonej użyteczności o kilkaset lat od dotychczas projektowanych.

ultra trwałe betony drogowe UTBD Służą do budowy wszelkiego rodzaju nawierzchni drogowych. Są to betony wyprodukowane na bazie ultra trwałych grysów granitowych, których zastosowanie radykalnie zwiększa trwałość oraz okres eksploatacji dróg, nawet do 50 lat bez remontu.

Mikrokrzemionkowe betony mieszanka betonowa składa się z cementu CM III wymieszanego z kryszywem w stosunku 1:4 oraz zawiera modyfikowany bentonit sodowy w ilości do 1% masy cementu, plastyfikator na bazie polikarboksylanu w ilości do 2% masy cementu oraz mikrokrzemionkę w ilości do 10% masy cementu. Jest to produkt wynikający z wprowadzenia innowacyjnej technologii w ramach zrealizowanego programu RPO WSL. - zastosowanie w szczególności na zapory i na płyty postojowe lotniska

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy nowoczesny sprzęt do transportu i podawania mas betonowych.

Dysponujemy szerokim asortymentem kruszyw, domieszek, dodatków modyfikujących właściwości betonu, dzięki temu jesteśmy w stanie wytworzyć każdą mieszankę betonową, zgodnie z żądaną recepturą. Na każdą partię wyprodukowanego betonu wystawiamy świadectwo jakości.

Zaprawy

Produkujemy zaprawy w klasach – od M 0,6 do M 20 o różnej konsystencji w zależności od wymagań klienta.

zaprawy cementowe Stosowane do wykonywania posadzek, osadzania stalowych elementów (kotew, krat, balustrad itp.), łączenia prefabrykatów (wypełnienia spoin między nimi), wypraw ochronnych.

zaprawy cementowe murarskie o wydłużonym czasie urabialności Stosowane do murowaniu ścian i innych elementów. Charakteryzuje je wydłużony czas urabialności (nawet do 36 godzin).

Stablizacje

Stabilizacja gruntu cementem znajduje powszechne zastosowanie w budownictwie drogowym jako jeden z podkładów pod drogi. stabilizacja kruszywa cementem 0,5 - 1,5 MPa stabilizacja kruszywa cementem 1,5 - 2,5 MPa stabilizacja kruszywa cementem 2,5 – 5,0 MPa

Dodatki do betonu

 • opóźniacz wiązania
 • przyspieszacz wiązania
 • dodatek przeciwmrozowy w temp. 0 st. C~ - 10 st. C
 • podgrzewanie betonu
 • włókna stalowe do zbrojenia betonu
 • włókna polipropylenowe do zbrojenia betonu

Referencje

 • AA Projekt sp. z o.o.
  • dostawa betonu na wykonanie stacji ORLEN w Poraju.
 • ART.-Q
  • dostawa betonu na posadzkę przemysłową w firmie „YAWAL” w Herbach
 • Babud
  • dostawa betonu na wykonanie posadzki przemysłowej w Hali-Vig – Myszków
 • Bajda sp. z o.o.
  • dostawa betonu na budowę Budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Łódzka, Częstochowa
  • dostawa betonu na budowę zespół budynków mieszkalnych ul. Bialska (Mazowiecka)
 • BANIMEX
  • dostawa betonu na budowę Mostu Włodowice – Rudniki
 • Bazylika archikatedralna Świętej Rodziny w Częstochowie
  • dostawa betonu na renowację ołtarza głównego
 • BRENDA
  • dostawa betonu na budowę budynku biurowego - Częstochowa ul. Jasnogórska 26
 • Bud-Max
  • dostarczenie betonu oraz podbudowy 2,5 na budowę drogi w strefie ekonomicznej w zawierciu
 • Budomix
  • dostawa betonu na budowę fontanny w Zawierciu na Placu Jana Pawła II
  • dostawa na budowę osiedla budynków socjalnych
 • BUDOKART
  • dostawa betonu na budowę salonu samochodowego Mazdy - Częśtochowa ul. Makuszyńskiego
 • BUDOREMONT II
  • dostawa betonu do wykonania hali wraz z posadzką w Cze-wie przy ul. Młodości
 • CZĘSTO-BUD
  • dostawa betonu na budowę przychodni specjalistycznej - Częstochowa ul .Krynicka
 • COMPLEX-BAU
  • dostawa betonu na budowę Kompleksu hotelowo handlowego Wieluń
 • Conexx
  • dostawa betonu do produkcji płyt prefabrykowanych budynków inwentarskich oraz Hal Przemysłowych.
 • COSPAN
  • dostawna betonu na wykonanie posadzki przemysłowej Ciasna
 • DAWAR SPORT
  • dostawa betonu na budowę boiska sportowego w Łazach.
 • DOMCAT
  • dostawa betonu na budowę Bloków Mieszkalnych Zawiercie – Kromołów
 • DOSPEL
  • dostawa betonu na rozbudowę hali produkcyjnej w Cze-wie przy ul. Głównej
 • Drog-bud
  • dostawa betonu na budowę Drogi Krajowej 41 Częstochowa – Kłobuck
  • dostawa betonu na budowę drogi Rudniki – Kościelec gmina Rędziny
 • DK-BUD
  • dostawa betonu na budowę podstacji trakcji przy linii kolejowej CMK Zawiercie – Warszawa
 • FALBUD
  • dostawa betonu na rozbudowę - Młyn Dalachów
 • GROTZ
  • dostawa betonu na budowę mostu na rzece Myślina w miejscowości-Turza
 • HiUB WRÓBEL
  • dostawa betonu na fundamenty pod budowę elektrowni wiatrowej Szczyty koło Działoszyna
  • dostawa betonu na fundamenty pod budowę elektrowni wiatrowej Okrajszów koło Radomska
  • dostawa betonu do wykonania fundamentów pod elektrownie wiatrową w Bukownie /k. Woźnik
 • “InstalDar”
  • dostawa betonu na budowę Pasażu Centrum Handlowego w Zawierciu
 • Interbike Bartolewski
  • dostawa betonu i wykonanie posadzki przemysłowej ul. Drogowców w Częstochowie
 • Inżbud
  • Kolanowskie posadzki
 • Jankowski
  • dostawa betonu na budowę Sklep Polo Market - Krzepice
 • Jurajska Sp. z o.o. Rozlewnia Wody Mineralnej
  • dostawa betonu na wykonanie posadzki przemysłowej w Postępie.
 • Kiepurex
  • dostawa betonu i wykonanie posadzki przemysłowej - Wapiennik gmina Krzepice
 • KLIMZA
  • dostawa betonu na budowę Budynku mieszkalno-handlowego-Olesno ul Konopnickiej
 • KOBNEXT
  • dostawa betonu na budowę hali produkcyjnej Firmy Bojanek ul. Żyżna Częstochowa
  • dostawa betonu na budowę budynku wielorodzinnego ul. Kilińskiego Częstochowa
  • dostawa betonu na budowę budynku wielorodzinnego ul.Jana Częstochowa
  • dostawa betonu na budowę Centrum Medyczne „Medyk Centrum” ul. Focha Częstochowa
  • dostawa betonu na budowę hali magazynowej firmy Dospel ul. Bór Częstochowa
  • dostawa betonu na budowę ROSA PRIVATE GOLF CLUB budynek klubowy plus stadnina - Konopiska ul. Rolnicza
  • dostawa betonu na budowę wytwórni wód mineralnych „ZłotyPotok” w Złotym Potoku
  • dostawa betonu na budowę hali produkcyjnej firmy Yawal w Herbach
  • dostawa betonu na budowę salonu samochodowego BMW - Częstochowa ul. Jagiellońska
  • dostawa betonu na rozbudowę huty szkła Stolzle w Częstochowie
  • dostawa betonu na budowę budynków mieszkalnych przy ul.Poleskiej w Cze-wie
 • Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.
  • dostawa betonu na rozbudowę hal produkcyjnych ul. Kolejowa Koniecpol
 • KONSTRUKCJE INFRASTRUKTURALNE I PRZEMYSŁOWE
  • dostawa betonu na budowę Marcegalia Kluczbork
 • KROT-INVEST
  • dostawa betonu na budowę sklepu Handlowego “DINO” Łazy.
  • dostawa betonu na budowy sklepów sieci „Dino” w Baronowie, Przystajni, Pankach
 • Krupa
  • dostawa betonu na wykonanie hal produkcyjnych oraz budynków biurowych TRW Polska Sp. z o.o. ul. Legionów
  • dostawa betonu na budowę budynków mieszkalnych w Cze-wie przy ul.Staropolskiej
 • LARIX
  • dostawa betonów oraz stabilizacji na rozbudowę drogi Brzeziny-Wrzosowa
 • MAS-BUD
  • dostawa betonu na przebudowę oczyszczalni ścieków w Pankach
 • MEGA S.A.
  • dostawa betonu na budowę Farmy Wiatrowej - Czarnożyły
  • dostawa betonu na fundamenty pod budowę elektrowni wiatrowej Czrnożyły koło Wielunia
 • MODERN BUD
  • dostawa betonu na budowę heli sportowej - ul Sądowa OLESNO
  • dostawa betonu na budowę basenu - ul Wachowska OLESNO
  • dostawa betonu na budowę heli sportowej - Gorzów Śląski ul Byczyska
  • dostawa betonu na budowę heli sportowej - Zębowice
  • dostawa betonu na budowę Ośrodka Zdrowia Dobrodzień ul Parkowa
  • dostawa betonu na budowę budynków mieszkalnych w Cze-wie przy ul.Małopolskiej
 • Monolit
  • dostarczenie betonu na budowę przedszkola w Żarkach Letnisko
 • NIKE
  • Dostawa betonu na płytę posadzki przemysłowej na terenie Huty CMC w Zawierciu.
 • Pad-Bud
  • dostawa betonu na rozbudowę Hotelu KMICIC w Złotym Potoku
 • P.B.U. WIKTOR Radomsko
  • dostawa betonu na przebudowę hal „POLNAM” ul. Wały Dwernickiego Częstochowa
 • Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia Pańskiego
  • dostawa betonu na budowę koscioła ul.Ogrodowa Pajęczno
 • Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Sarkandra
  • dostawa betonu na budowę ul. Cegielniana Częstochowa
 • PARKLAND
  • dostawa betonu na budowę domów w zabudowie szeregowej w Cze-wie przy ul. Wręczyckiej
 • PI-AR Beton Kościan
  • dostawa betonu na budowę składowiska Odpadów Sobuczyna gmina Poczesna
 • POL BAU
  • dostawa betonu na budowę Wyłuszczarni Nasion – Laskowice Wielkie
  • dostawa betonu na budowę Centrum Biznesu – Dobrodzień ul Oleska
  • dostawa betonu na rozbudowę firmy KLER - Dobrodzień
 • Polimex Mostostal S.A. Warszawa
  • dostawa betonu i wykonanie posadzki przemysłowej Ocynkownia Częstochowa ul. Korfantego
 • POL-DRÓG
  • dostawa podbudowy 2,5 na budowę dróg w strefie ekonomicznej Myszków
 • Pracownia Konserwacji Zabytków nad Łódką Sp. z o.o.
  • Dostawa betonu na modernizację zabytkowego Młynu w Żarkach ul. Ofiar Katynia.
 • POLCAR
  • dostawa betonu na budowę stacji diagnostycznej w Poczesnej
 • POLMAX
  • dostawa betonu na rozbudowę salonu samochodowego „OPEL” w Cze-wie przy ul. Jana
 • POSADZKI PRZEMYSŁOWE POLSKA SP. Z O.O.
  • dostawa betonu do wykonania posadzki przemysłowej na rozbudowę huty szkła Stolzle w Częstochowie
 • POL-REM
  • dostawa betonu na budowę Przychodni Zdrowia w Cze-wie przy ul.Księżycowej
  • dostawa betonu na budowę hali przemysłowej w Cze-wie przy ul. Koksowej
 • Pro-Met
  • dostawa betonu na wykonanie Oczyszczalni Ścieków w Żarkach Letnisko.
 • Projekt & Investment “SIGMA” Sp. z o.o.
  • dostawa betonu na budowę kościołów w Myszkowie i Łazach.
 • Przemysłówka S.A.
  • dostawa betonu i wykonanie płyty dennej w energo-ciepłowni Fortum Częstochowa S.A. ul. Rejtana
  • dostawa betonu na budowę Centrum Sportu Akademickiego ul. Dembińskiego Częstochowa
  • dostawa betonu na rozbudowę Sądu Rejonowego ul. Dąbrowskiego Częstochowa
  • dostawa betonu na budowę Sortowni Śmieci w Konopiskach
  • dostawa betonu na budowę Hotelu w Cze-wie przy ul. Oleńki
 • PSW
  • dostawa betonu szczelinowego oraz na fundament do palowania pod słupy wysokiego napięcia
 • RD bud sp. z o.o.
  • dostawa betonu na rozbudowę Centrum Handlowego AUCHAN w gminie Poczesna
 • ROL-TANK
  • dostawa betonu na budowę oczyszczalni ścieków w Janowie
 • STALBET
  • dostawa betonu na budowę hal produkcyjnych C.F. Gomma Polska Sp. z o. o. Częstochowa
 • STEBUD
  • dostawa betonu na rozbudowę Zespołu Szkół w Lublińcu przy ul. Klonowej
 • Styl Mark
  • dostawa betonu na budowę Hali Sportowej – Panki ul. Sportowa
 • SZYŁKO
  • dostawa betonu na budowę Tamy zbiornika retencyjnego – Ligota Górna
 • Śulczyński i Współnicy
  • dostawa betonu na budowę Budynku mieszkalnego ul. Gajowa Częstochowa
  • dostawa betonu na budowę Budynku mieszkalnego ul. Czecha Częstochowa
 • T&T
  • dostawa betonu na budowę budynku wielorodzinnego ul. Lechonia Częstochowa
  • dostawa betonu do wykonania budynku wielorodzinnego w Cze-wie przy ul. Łąkowej
 • TRANSWÓJ
  • dostawa betonu do wykonania budynku przemysłowego przy ul. Majowej w Częstochowie
 • Trzepizur Zakład Budowlano-Drogowy
  • dostawa betonu na remont przepustu pomiędzy Parkoszowice-Pomrożyce Zawiercie
  • dostawa betonu na posadzkę pod skatepark w Kroczycach
  • dostawa betonu na odbudowę mostu na rzece Wiercica w Złotym Potoku
 • ULBUD
  • dostawa betonu na rozbudowę Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej
 • URBUT
  • dostawa betonu na budowę Sklepu Handlowego NETTO w Zawierciu
  • dostawa betonu na budowę hali Parku Technologicznego w strefie ekonomicznej w Zawierciu
 • Wachowicz Kamienica Polska
  • betonowanie prace instalacyjne Galeria Jurajska w Częstochowie
 • WAG Wolrd Acoustic Group S.A.
  • dostawa betonu na budowę ekranów dżwiękochłonnych przy drodze w stefie ekonomicznej w Zawierciu
 • WIECHA
  • dostawa betonu na rozbudowę kamienicy w Cze-wie przy ul. Dąbrowskiego
 • WIDREX
  • dostawa betonu na wykonanie płyty pod zrębki oraz trociny w Koniecpolu
 • WŁODAR DEWELOPER
  • dostawa betonu na budowę Zespołu budnyków TBS Częstochowa ul. Czecha i Herberta Częstochowa
  • dostawa betonu do wykonania zespołu zabudowy wielorodzinnej w Cze-wie przy ul. Mościckiego
 • Yawal
  • dostawa betonu i wykonanie posadzki przemysłowej hali produkcyjnej w Herbach
 • ZAKON ŚW. Pawła
  • dostawa betonu na budowę Domu Pomocy Rodziny w Leśniowie
 • Zakład Budownictwa Kłobuck
  • dostawa betonu na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Boryszowie gmina Janów
  • dostawa betonu na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starczy
 • Zawiercie –Kromołów
  • dostawa betonu na budowę Parku Technologicznego w Strefie Ekonomicznej w Zawierciu
 • ZRB BUDOWA
  • dostawa betonu na budowę Pieczarkarni - Patoka

WŁODAR Wytwórnia Betonu i prefabrykatów Częstochowa

WŁODAR jest największym w regionie częstochowskim producentem betonu działającym na rynku od 1993 roku .
W 2004 uruchomiliśmy nowoczesną w pełni skomputeryzowaną wytwórnię betonu o dużej mocy produkcyjnej do 150m3/h i możliwości wytworzenia mieszanki betonowej dowolnej klasy.
Wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, nowoczesny park maszynowy i doskonałe zarządzanie logistyczne czyni z firmy WŁODAR dobrego partnera w interesach.
Beton jest specyficznym materiałem, od jego jakości zależy bardzo dużo. Nad procesem produkcyjnym czuwa specjalistyczne laboratorium a doświadczeni pracownicy i najlepsze surowce są gwarancją wysokiej jakości produktu finalnego, poziomu wykonanej usługi i zadowolenia klienta ze współpracy z firmą WŁODAR.

Zapraszamy do współpracy czekajac na Państwa pod numerem telefonu działu produkcji 603689020 oraz (34) 362 73 32

 • Włodar Beton Czętochowa
 • Włodar Beton Czętochowa
 • Włodar Beton Czętochowa
 • Włodar Beton Czętochowa
 • Włodar Beton Czętochowa
 • Włodar Beton Czętochowa

WŁODAR Wytwórnia Betonu i prefabrykatów Częstochowa
tel./fax (34) 362 73 01
              (34) 362 73 32
tel. kom. 603 689 020
e-mail: beton@wlodar.com.pl

WŁODAR Wytwórnia Betonu Olesno

Od czerwca 2009 działa nowy oddział firmy Włodar - Wytwórnia Betonu w miejscowości Olesno ul. Leśna 3 w woj. opolskim; Został uruchomiony w celu wypełnienia luki na rynku lokalnym czyli głównie północno-wschodniej części województwa opolskiego.
Jest to najnowocześniejszy węzeł betoniarski w regionie, jego atuty to duża moc produkcyjna do 100 m3/h i możliwość wytworzenia mieszanki betonowej dowolnej klasy. Biorąc pod uwagę specyfikę materiału jakim jest beton i wpływ czasu dostawy na jego właściwości lokalizacja betoniarni umożliwia dostarczenie betonu o niezmienionych właściwościach do m.in. takich miejscowości jak Olesno ,Kluczbork, Praszka, Gorzów Śląski, Lubliniec i Dobrodzień.

Zapraszamy do współpracy wszystkich klientów oczekujących wysokiej jakości produktów oraz fachowego doradztwa i obsługi naszej dobrze wyszkolonej kadry pracowniczej.
Na Państwa zamówienia i ewentualne pytanie czekamy pod numerem telefonu 603 689 021, (34) 359 84 08

 • Włodar Beton Olesno
 • Włodar Beton Olesno
 • Włodar Beton Olesno
 • Włodar Beton Olesno
 • Włodar Beton Olesno
 • Włodar Beton Olesno

WŁODAR Wytwórnia Betonu Olesno
46-300 Olesno ul. Leśna 3
tel/fax (34) 359 84 08
tel. kom. 603 689 021
e-mail: wlodar.olesno@op.pl

WŁODAR Wytwórnia Betonu Myszków

We wrześniu 2011 Włodar w ramach założonej strategii ciągłego rozwoju, uruchomił kolejny oddział mieszczący się w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 68F.
Budowa Wytwórni Betonu w tym regionie ma na celu zaspokojenie potrzeb na lokalnym rynku powiatów myszkowskiego, zawierciańskiego, będzińskiego i okolic
Jest to w obecnej chwili najnowocześniejszy węzeł betoniarski w regioniejego, atuty to duża moc produkcyjna do 100 m3/h i możliwość wytworzenia mieszanki betonowej dowolnej klasy.
Wchodząc na nowy rynek wyznaczyliśmy zupełnie nowy standard jakości produktów i obsługi klienta,

Zapraszamy do współpracy wszystkich klientów oczekujących wysokiej jakości produktów, fachowego doradztwa i obsługi dobrze wyszkolonej kadry pracowniczej. Na Państwa zamówienia czekamy pod numerami telefonu 603 689 023, 723 189 467

WŁODAR Wytwórnia Betonu Myszków
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68f
tel. kom. 603 689 023
e-mail: wlodar.myszkow@op.pl

WŁODAR Wytwórnia Blok Dobryszyce

Bazując na sukcesach naszych wytwórni betonu oraz wychodząc na wprost oczekiwaniom klientów, firma WŁODAR uruchomiła w marcu 2014 roku kolejny oddział w miejscowości Blok Dobryszyce ul. 40-lecia PRL 1 w powiecie Radomszczańskim wypełniając w ten sposób lukę na rynku lokalnym. Nasza oferta na tym terenie jest skierowana do przedsiębiorców jak i inwestorów prywatnych w całym powiecie Radomszczańskim oraz jego okolicach. Dzięki naszemu nowemu oddziałowi wysoko podnosimy poprzeczkę na rynku lokalnym oferując nową jakość towaru i obsługi klienta. Zapraszamy do współpracy z naszą nową wytwórnią betonu.

WŁODAR Wytwórnia Betonu Blok Dobryszyce
97-505 Blok Dobryszyce
ul. 40-lecia PRL 1
tel. 44 682 64 73
tel. kom. 508 077 231
e-mail wlodar.blok@op.pl

Projekt i wykonanie: Redhand.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
ZORGANIZOWANIE MOBILNEJ LINII PRODUKCYJNEJ NOWYCH RODZAJÓW BETONÓW W FIRMIE WŁODAR
Włodar Wiesław Włodarczyk Sp. j. - Wartość realizowanej inwestycji 1 850 000 zł., kwota dotacji 749 990 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013